ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Thai MOOC

อบรมการพัฒนารายวิชาออนไลน์บนระบบ Thai MOOC

Less than a minute to read

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ จาก Thai MOOC ได้เป็นวิทยากรอบรมหัวข้อ การพัฒนารายวิชาออนไลน์บนระบบ Thai MOOC ให้กับ มหาวิทยาลัยบูรพา วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์นำเอา Thai MOOC ไปใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิธิภาพ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *