Academy of
Thai MOOC

Thailand Massive Open Online course

Platform สำหรับจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หลักสูตรการฝึกอบรม รายวิชาเพื่อการเทียบโอนหน่วยกิตแบบครบวงจร เชื่อมโยงกับระบบธนาคารหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

img img
Credit Bank

สามารถเก็บผลการเรียนได้ตลอดชีวิต

1,600,000 Account

การันตีด้วยผู้เรียน 1.6 ล้านคน

img
Quality Online Courses

ผ่านมาตรฐานการพัฒนารายวิชาออนไลน์

ค้นหารายวิชาออนไลน์

โปรดระบุ ชื่อรายวิชา คีย์เวิร์ด ที่ต้องการค้นหาด้านล่าง เพื่อค้นหารายวิชาออนไลน์ หลักสูตรการฝึกอบรม ที่ต้องการ หรือเลือกค้นหาจากหมวดหมู่รายวิชาจำนวน  12 หมวดหมู่

การศึกษาและการฝึกอบรม
ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนเอง
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา

คอร์สใหม่ประจำเดือนนี้

Thai MOOC ได้รวบรวมรายวิชาออนไลน์ หลักสูตรการฝึกอบรมจาก ที่พัฒนาขึ้นใหม่
จากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงรายวิชาคุณภาพดังกล่าว

คอร์สยอดมหานิยม

รายวิชาออนไลน์ที่มีจำนวนผู้เรียนเยอะที่สุดและมีการค้นหามากที่สุด เรารวบรวมไว้ให้ที่นี่

หลักสูตรโดนใจ

อยากเรียนอะไร สามารถค้นหาหลักสูตรได้ที่นี่ เรารวบรวมหลักสูตรมาไว้เพื่อผู้เรียนโดยเฉพาะ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก Thai MOOC

อัพเดทข่าวสารจากเรา Thai MOOC ได้รวบรวมข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนและเพื่อให้ทันต่อเหตูการณ์

img

Start learning by Academy of Thai MOOC >>