admin

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Thai MOOC

อบรมการพัฒนารายวิชาออนไลน์บนระบบ Thai MOOC

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ จาก Thai MOOC ได้เป็นวิทยากรอบรมหัวข้อ การพัฒนารายวิชาออนไลน์บนระบบ Thai MOOC ให้กับ มหาวิทยาลัยบูรพา วันพฤหัสบดีที่ 9...

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Thai MOOC

เรียนถ่ายภาพมืออาชีพด้วย Thai MOOC

ถ่ายภาพยังไงให้ปัง แบบมืออาชีพ สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ที่ Thai MOOC ได้จัดรวมหมวดหมู่รายวิชาออนไลน์สายไอทีและสายวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 19 รายวิชา เพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าเรียนผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ Thai MOOC...

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Thai MOOC

10 รายวิชาใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

Thai MOOC ขอแนะนำ 10 รายวิชาใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Data to Insight : An...

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Thai MOOC

Thai MOOC เปิดรานวิชาใหม่ 19 รายวิชา ด้าน IT และ Engineer

Thailand Massive Open Online Course ได้จัดรวมหมวดหมู่รายวิชาออนไลน์สายไอทีและสายวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 19 รายวิชา เพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าเรียนผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ Thai MOOC...