หน่วยงานที่พัฒนารายวิชาออนไลน์

เราได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมพัฒนารายวิชาอออนไลน์เพื่อนำมาวางบนระบบ Thai MOOC