ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Thai MOOC

Thai MOOC เปิดรานวิชาใหม่ 19 รายวิชา ด้าน IT และ Engineer

Less than a minute to read

Thailand Massive Open Online Course ได้จัดรวมหมวดหมู่รายวิชาออนไลน์สายไอทีและสายวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 19 รายวิชา เพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าเรียนผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ Thai MOOC ได้


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *