ข้าราชการกลุ่มหัวหน้างาน

1. หลักสูตรพัฒนาทักษะ สมรรถนะที่สำคัญทางการบริหาร