การตัดสินใจโดยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

Data – Driven Decision Making

4 hours 0 Enrolled No ratings yet Beginner

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายของข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ ชนิดของข้อมูล โครงสร้างข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือในการแสดงผลข้อมูล เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล หลักการในการตัดสินใจโดยขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ผลลัพธ์การเรียนรู้

 1. ผู้เรียนระบุความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลและลักษณะขององค์กรที่ตัดสินใจโดยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของข้อมูล ชนิดของข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลรวมถึงจำแนกความแตกต่างได้
 3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความแตกต่างของเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับต่าง ๆ ได้ และตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรภาคธุรกิจ
 4. ผู้เรียนสามารถพิจารณาการทำงานและสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
 5. ผู้เรียนสามารถนำกระบวนการสำหรับการตัดสินใจโดยขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการนำไปประยุกต์ใช้จริงในองค์กร

หัวข้อการเรียนรู้

 • บทที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลและลักษณะขององค์กรที่ตัดสินใจโดยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
 • บทที่ 2 ข้อมูล ชนิดของข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล
 • บทที่ 3 เทคนิคและเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล
 • บทที่ 4 การทำงานและสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • บทที่ 5 เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากคุณหนุ่ย ณัฐพล ม่วงทำ เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน

อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

ผศ.ดร.ธนาธร ทะนานทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Free
Free acess this course

What's included

 • รายวิชาสำหรับองค์กรและบุคคลทั่วไป
 • วิธีการเรียนรู้ เรียนรู้ตามอัธยาศัย
 • ปีที่พัฒนารายวิชา : ปี 2565
 • มีใบประกาศนียบัตร

Requirements

 • ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนเรียน

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

0.0Instructor Rating
0
Students
5
Courses
0
Reviews
View Details