คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Courses

Showing all 4 courses

Courses

Filter

การออกแบบองค์กรดิจิทัล

 • 5 hours
 • Beginner
 • No ratings yet
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.

Google Tools เพื่อการพัฒนางาน

 • 6 hours
 • Beginner
 • No ratings yet
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.

การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล

 • 5 hours
 • Beginner
 • No ratings yet
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.

การตัดสินใจโดยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

 • 4 hours
 • Beginner
 • No ratings yet
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์