admin January 22, 2023 No Comments

ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอาเซียนโครงการ ACU (AACA)

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในฐานะผู้แทนของประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอาเซียนโครงการ ACU (AACA) หัวข้อ “2022 The 2nd ASEAN Advisory […]

admin January 22, 2023 No Comments

พลิกโฉมการเรียนและการสอนออนไลน์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติ อย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร ขอนำเสนอหนังสือความรู้ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืนแก่ประชาชนทั่วไปสามารถนำไป เป็นแหล่งความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองได้โดยมีหลายหลาย องค์ความรู้ในแต่ละหน่วย โดยบันทึกประวัติศาสตร์ อว. อันนี้หน้ารวม สาระน่ารู้ […]

admin January 22, 2023 No Comments

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ยอดคนเรียน 1.5 ล้านคนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยทุกคน

รัฐบาลปลื้ม “Thai MOOC” โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ยอดคนเรียน1.5ล้านคน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยทุกคน วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความสำเร็จของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด  (Thailand Massive Open Online Course […]