ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Thai MOOC

เรียนถ่ายภาพมืออาชีพด้วย Thai MOOC

Less than a minute to read

ถ่ายภาพยังไงให้ปัง แบบมืออาชีพ สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ที่ Thai MOOC ได้จัดรวมหมวดหมู่รายวิชาออนไลน์สายไอทีและสายวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 19 รายวิชา เพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าเรียนผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ Thai MOOC ได้


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *